Llojet e sherbimeve te ofruara ne projektim

- Rrjeti i Furnizimit me Energji Elektrike
(Kabina Elektrike, Gjeneratori, UPS, etj.)
- Rrjeti i shperndarjes se Fuqise
- Rrjeti i shperndarjes se Ndricimit
- Rrjeti i shperndarjes se Ndricimit Emergjent dhe Exit-et
- Rrjeti i shperndarjes se Sinjaleve (Data trantmision, Telefoni, TV-SAT, Citofoni, etj.)
- Rrjeti i Detektimit dhe Sinjalizimit te Zjarrit
- Rrjeti i Vezhgimit - CCTV
- Rrjeti i Access Control-it
- Rrjeti i Mbrojtjes nga Hyrjet e Padeshiruara
- Rrjeti i Skemes Ekuipotenciale
- Rrjeti i Tokezimit dhe i Mbrojtjes nga Shkarkimet Atmosferike
- Rrjeti i Sistemit te Kontrollit te Lageshtise
- Rrjeti i shperndarjes se Nurse Call
- Sistemi i Kontrollit dhe Monitorimit te Fuqise (BMS)
- Skemat Principiale te Kuadrove Elektrike
- Paraqitja skematike e Kollonave vertikale te sistemeve elektrike
- Detaje Teknike te instalimeve
- Tabelat e llogaritjeve te Rrjetit te Fuqise dhe Ndricimit
Projektet dorezohen ne baze te kerkeses se investitorit. Te printuara sipas formatit te kerkuar dhe ne format elektronik. Me shume »

    

    

   

Kompania jone ju ofron mundesine per te pare online nje pjese te projekteve te perfunduara. Tek paneli i mesiperm keni te afishuar ne renditje sipas dates se perfundimit te projektit disa nga me te rendesishmet. Per te pare projektin e deshiruar, klikoni tek teksti "Shiko Projektin >>" dhe menjehere do t'iu shfaqet nje faqe tjeter ku mund te shihni deri ne detajin me te vogel projektin e hapur. PROJEKTET JANE PRONE E STUDIO ''KEJSI-05'' sh.p.k. DHE SIPAS LIGJEVE NE FUQI MBI PRONEN INTELEKTUALE NUK MUND TE KOPJOHET, DOREZOHET DHE SHFRYTEZOHET PA AUTORIZIMIN TONE.


Copyright © Kejsi-05, Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.

Indeksi   |   Historiku   |   Projekte   |   Instalime   |   Kontakt